Dart Map转成Js object

Flutter2Web, Map 2 js object.

在使用Flutter转web过程中,肯定会遇到需要将Map转成Js对象的需求。

需要用到dart:js

具体实现方式如下:

import 'package:js/js_util.dart' as js;
Object mapToJSObj(Map<dynamic,dynamic> a){
  var object = js.newObject();
  a.forEach((k, v) {
    var key = k;
    var value = v;
    js.setProperty(object, key, value);
  });
  return object;
}
展示评论